Nước giặt/Bột giặt

Nước xả vải

Xà phòng

Bước rửa bát